Innan du början registrera din ansökan:
Har du läst informationen på hemsidan?

Om inte, läs igenom den och starta sedan din registrering. 
https://www.saffle.se/sv/naringsliv-arbete/feriepraktik/ 

Här börjar du registrera din ansökan

Här lämnas den sökandes personuppgifter.
För att undvika missförstånd ber vi er som eventuellt hjälper ungdomarna att söka, att göra ansökningen tillsammans med dem så de vet vad som gäller från början.

Var noga med att ange rätt mailadress då det är till angiven mailadress all information kommer.

ALL INFORMATION LÄMNAS UT VIA MAIL!

Hur vet jag om jag angivit fel mailadress?

Några minuter efter att du skickat in din ansökan kommer en bekräftelse till din angivna mailadress. Kontakta samordnaren och få detta justerat till mail: feriepraktik@saffle.se